Ravintolakoulu Perhossa toteutettiin hankkeen aikana kolmea erilaista työvaltaista toteuttamismallia.  Ylioppilaspohjaisten ryhmien osalta koulutuksen kesto on työvaltaisen oppimisen avulla pystytty lyhentämään kahdesta vuodesta puoleentoista vuoteen.  Perustaitojen hankkiminen tapahtuu opintojen alkupuolella pääasiassa oppilaitoksessa ja opintojen loppuosa on työssäoppimista tai palkallista työtä ravintola-alalla.  Jokaiselle opiskelijalle on laadittu oma HOPS, jota tarkastellaan ja päivitetään säännöllisesti.  HOPSin avulla seurataan yhdessä opiskelijan kanssa osaamisen kehittymistä. Ja tehdään jatko-suunnitelmat.

Peruskoulupohjaisten ryhmien kanssa pilotoitiin malli, joka on pääasiassa työvaltainen eli kaikki ammatilliset tutkinnon osat on mahdollista suorittaa työssäoppien tai palkallista työtä tehden.  Osaamisen kehittymisen tukemiseksi kuitenkin mahdollistettiin opetukseen palaaminen, jos opiskelija tunsi sitä tarvitsevansa.  Myös useille opiskelijoille, heidän elämäntilanteestaan riippuen, oppilaitosmuotoinen opetus takasi osaamisen jatkuvan kehittymisen.  Ammatillinen opetus eriytettiin ryhmässä jokaisen opiskelijan tarpeiden mukaiseksi.  Yhteiset tutkinnon osat suoritettiin oppilaitoksessa perinteiseen tapaan.  Opiskelijan osaamisen kehittymisen seurantaan käytettiin erilaisia sähköisiä välineitä joiden avulla opiskelija saattoi kuvata osaamistaan.  Tämä menetelmä vaati erityisen paljon jatkuvaa ohjausta ja HOPS-keskusteluja.

Lisäksi toteutettiin eräissä ryhmissä jaksoja joissa ollaan 2päivää koulussa 3 päivää työssäoppimista viikossa.   Tällainen opiskelutapa mahdollistaa työelämän kokemuksien syventämisen ja jakamisen oppilaitoksessa.