Opiskelijat oppivat erittäin työelämävaltaisesti taloushallinnon töitä ja tämä näkyy erinomaisina oppimistuloksina. 2. vuoden opiskelijat opiskelevat toisen ja kolmannen jakson eli kevään 2016 työssäoppien oman alansa yrityksessä. Opiskelijat antoivat talouspalvelun ja kirjanpidon tutkinnonosan ammattiosaamisen näytöt keväällä 2016. 3.vuoden opiskelijat suorittivat toisen ja kolmannen jakson eli keväällä 2016 työssäoppien oman alansa yrityksessä.

Opiskelijat antoivat sekä tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotuksen että toiminnan kannattavuuden suunnittelun tutkinnonosan ammattiosaamisen näytöt. Lisäksi he tekivät paikallisen erän näytön työssäoppimisen yhteydessä Molemmat ikäryhmät suorittavat pitkän noin 4 kuukauden työssäoppimisjakson.