Helmi Liiketalousopiston peruskoulupohjaisten asiakaspalvelun ja myynnin opiskelijoiden kohdalla Duuni-hanke on toteutettu seuraavasti:

Työelämävaltainen opiskelu: opiskelijat työskentelevät kaksi päivää viikossa kaupan, myynnin ja markkinoinnin tehtävissä yrityksissä ja kolme päivää viikossa he opiskelevat koulussa. Myös koulussa käytetään työvaltaisia menetelmiä, kuten toimintaa harjoitusmyymälässä.

Yritysyhteistyöprojektit: Opiskelijat toteuttavat markkinointihankkeita yritysten kanssa yhteistyössä ja näin myös opettajat täydentävät osaamistaan tapahtumien järjestäjinä sekä markkinointitoimien ja myynnin ohjaajina. Duuni-hankkeen puitteissa on toteutettu yhteistyöhanke kahtena lukuvuonna Fresh Fitness –ketjun kanssa. Kuntosaliketju lanseerattiin Suomeen pari vuotta sitten ja opiskelijat ovat olleet mukana lanseerausprosessissa. Opiskelijat ovat toteuttaneet mm. promootiokampanjoita kuntosalien läheisyydessä, kauppakeskuksissa sekä koululla.