1. Ihon hoito

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • tehdä asiakkaalle kasvojen, vartalon, käsien ja jalkojen ihon hoitoja käyttäen apuna tietoja ihon rakenteesta ja toiminnasta, ihomuutoksista, ihotaudeista, tuki- ja liikuntaelimistön normaalista rakenteesta sekä elimistön toiminnasta
 • tehdä asiakkaan kasvoille, kaulalle ja rinnan yläosalle alkupuhdistuksen, kuorinnan, ihon lämmityksen, epäpuhtauksien poiston, ihon desinfioinnin, klassisen hieronnan ja naamion
 • poistaa iholta komedoja, pusteleita ja miliumeja
 • kertoa erilaisista kasvojen ihon hoitosarjoista ja tehdä kasvohoitoja vähintään kahdella hoitosarjalla
 • tehdä asiakkaille jalka- ja käsihoitoja, kuten hoitaa kynsiä ja kynsinauhoja, poistaa ihosta sarveistumia ja känsiä veitsellä, hoitaa maseraatiota ja pykimiä, tehdä klassisen hieronnan, lakata ja koristella kynnet
 • kertoa erilaisista käsien ja jalkojen ihon hoitosarjoista ja tehdä hoitoja vähintään kahdella käsien ja kahdella jalkojen hoitoon käytettävällä hoitosarjalla
 • tunnistaa vartalolle tyypilliset ihomuutokset kuten kosmeettisen selluliitin, rasvakertymät ja venymäjäljet
 • tehdä asiakkaan vartalolle kuivaharjauksen ja klassisen hieronnan
 • käyttää klassisen hieronnan perusotteita ja soveltaa niitä kehon eri alueille
 • kertoa erilaisista vartalon ihon hoitosarjoista ja tehdä vartalohoitoja vähintään kahdella hoitosarjalla
 • käyttää tietoa ihmisen solujen, kudosten, elinten ja elinjärjestelmien rakenteesta ja toiminnasta sekä niiden merkityksestä koko elimistölle
 • tunnistaa yleisimmät kosmeettisissa valmisteissa käytetyt ainesosat sekä niiden merkityksen tuotteessa ja vaikutusmahdollisuuden ihoon
 • tunnistaa yleisimmät ihoa allergisoivat ainesosat
 • ohjata asiakasta ihon hoidossa sekä myydä asiakkaalle ihon hoitoja ja ihonhoitotuotteita
 • hakea tarvittaessa lisätietoa, ohjausta ja ammatillista tukea
 • hyödyntää kauneudenhoidon historiaa ja perinteitä sekä seurata alan kehitystä
 • ylläpitää työkykyä ja -turvallisuutta
 • edistää toiminnallaan kestävää kehitystä
 • arvioida työtään ja sen tuloksia

2. Ihonhoidon ohjaus

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • palvella asiakasta sekä yksilönä että ryhmässä
 • ohjata asiakkaita ihonhoidossa ja ehostuksessa sekä tuotteiden ja hoitopalveluiden käytössä
 • analysoida asiakkaan ihon ja kehon tilaa ohjatessaan asiakasta ihon hoidossa, suojauksessa ja terveyden ylläpitämisessä
 • selvittää asiakkaan tai asiakasryhmän tarpeet ja toiveet sekä ottaa ne huomioon ohjauksen tai tilaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa
 • esitellä ja myydä kauneudenhoitoalan palveluita ja tuotteita
 • järjestää ja organisoida asiakastilaisuuksia
 • hyödyntää mediaosaamista asiakkaita ohjatessaan
 • käyttää hyväkseen tietoa erilaisista hoitomenetelmistä ja tuotteista
 • käyttää apuna tietojaan hygieniasta, anatomiasta ja fysiologiasta sekä ihotautien syntytavoista, ehkäisystä ja hoidosta
 • keskustella asiakkaan kanssa yleisimmistä kauneuskirurgisista toimenpiteistä
 • arvioida yhdessä asiakkaansa kanssa ruokavalion monipuolisuutta ja riittävyyttä
 • ohjata asiakasta terveyttä edistävän liikunnan harrastamisessa
 • arvostaa asiakkaiden mielipiteitä sekä auttaa asiakkaita ilmaisemaan toiveensa
 • noudattaa ammattietiikkaa
 • hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa
 • arvioida asiakkaiden ohjauksen ja järjestämiensä tilaisuuksien onnistumista ja ottaa vastaan palautetta

3. Ehostus

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • tehdä ehostuksia arkeen, juhlaan ja kuvauksiin
 • tehdä ripsien ja kulmien kestovärjäyksiä sekä kiinnittää väliaikaisia tekoripsiä (ripsitupsuja ja ripsinauhoja), joiden pysyvyys on enintään kolme vuorokautta
 • tehdä pohjameikin, silmä- ja huulimeikin ja kasvojen muodon varjostuksen ja korostuksen
 • peittää ehostuksella mustelmia, arpia, ihon värimuutoksia ja ihotautien aiheuttamia muutoksia
 • ottaa huomioon asiakkaan iän, kasvojen anatomisen rakenteen sekä ihon, hiusten ja silmien värin
 • ottaa huomioon asiakkaan ihotyypin, ihomuutokset sekä mahdolliset ihotaudit ja allergiat
 • tehdä ehostuksia kahdella ja kestovärjäyksiä yhdellä tuotesarjalla
 • käyttää apuna ehostuksen suunnittelussa väri-, muoto- ja tyyliopin perusteita
 • valita ehostukseen tarkoituksenmukaiset työvälineet ja käyttää niitä
 • huolehtia hygieniasta sekä puhdistaa, huoltaa ja desinfioida työvälineensä
 • ohjata asiakasta ehostuksessa sekä myydä asiakkaalle värjäys- ja ehostuspalveluita sekä ehostustuotteita
 • hakea tarvittaessa lisätietoa, ohjausta ja ammatillista tukea
 • ylläpitää työkykyä ja -turvallisuutta
 • edistää toiminnallaan kestävää kehitystä
 • arvioida työtään ja sen tuloksia

4. Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • toimia erilaisissa työympäristöissä ja edistää toiminnallaan työyhteisön työhyvinvointia
 • ottaa työssään huomioon yrityksen toimintatavoitteet sekä työterveyteen, työturvallisuuteen ja työlainsäädäntöön liittyvät ohjeet
 • edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään
 • ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toiminta- ja työkykyään
 • ylläpitää ergonomisen, terveellisen ja turvallisen työympäristön
 • tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja suojautua niiltä
 • asiakaslähtöiset toimintatavat yritystoiminnassa
 • ottaa huomioon yrityksen laatutavoitteet ja kestävän kehityksen
 • hinnoitella, markkinoida ja myydä asiakkaille yrityksen tarjoamia palveluja ja tuotteita
 • arvioida vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan kauneudenhoitoalan yrittäjänä ja suunnitella ammattialan yritystoimintaa
 • laatia yrityksen kannattavuuslaskelmia
 • edistää toiminnallaan yrityksen tai organisaation kustannustehokkuutta ja tuloksellisuutta
 • arvioida mahdollisuuksiaan tuotteistaa kauneudenhoitoalan toimintamahdollisuuksia
 • ottaa työssään huomioon kuluttajan oikeuden ja kuluttajakaupan toimintaperiaatteet
 • verkostoitua eri asiantuntijoiden kanssa ja selvittää kansainvälisyyden mahdollisuuksia yritystoiminnan kehittämiseksi

Tutkintoon kuuluu kaksi osaamisalaa, joista valitaan toinen:

1. Ihon erikois- ja laitehoitojen osaamisala, kosmetologi

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • tehdä asiakkaalle kasvojen, vartalon, käsien ja jalkojen täydentäviä ihon hoitoja
 • hyödyntää hoidoissa anatomian ja fysiologian tietoperustaa
 • tehdä asiakkaalle hoitoja laitteilla, kuten esimerkiksi imeyttää hoitoaineita ihoon, kiinteyttää ihoa ja lihaksia sekä tasapainottaa ja parantaa kudosten toimintoja
 • kertoa käyttämiensä laitteiden toimintaperiaatteet
 • tehdä laitehoitoja kasvoille ja vartalolle vähintään kolmella eri tavoin vaikuttavalla laitteella
 • kertoa erilaisista kasvojen ihon hoitosarjoista ja tehdä kasvojen ihon erikoishoitoja vähintään kolmella hoitosarjalla sekä ottaa huomioon kasvojen ihon eri alueiden tarpeet, kuten suun- ja silmänympärysihon sekä kaulan ihon
 • tehdä erilaisia kasvojen ihon täydentäviä hoitoja, esimerkiksi couperosaiholle, ikääntyvälle iholle ja pigmenttihäiriöihin
 • kertoa erilaisista vartalon ihon hoitosarjoista ja tehdä vartalon hoitoja kehon eri alueille, kuten rinnoille, reisille, vatsalle, pakaroille ja selälle, vähintään kahdella hoitosarjalla
 • tehdä vartalolle kuorinta- ja pakkaushoitoja
 • tehdä käsille ja jaloille kuorinta- ja pakkaushoitoja sekä käyttää tarvittaessa hoidossa apuna poraa
 • poistaa ihokarvoja kasvoilta ja vartalolta käyttötavaltaan kahdella toisistaan poikkeavalla ammattimaisella tuotteeseen perustuvalla karvanpoistomenetelmällä ja ajaa tarvittaessa parran
 • tunnistaa yleisimmät kosmeettisissa valmisteissa käytetyt ainesosat sekä niiden merkityksen tuotteessa ja vaikutuksen ihoon
 • ohjata asiakasta ihon itsehoidossa sekä myydä asiakkaalle täydentäviä ihon hoidon palveluita ja ihonhoitotuotteita
 • hakea tarvittaessa lisätietoa, ohjausta ja ammatillista tukea
 • ylläpitää työkykyä ja -turvallisuutta
 • edistää toiminnallaan kestävää kehitystä
 • arvioida työtään ja sen tuloksia

2. Kauneudenhoidon- ja tuoteneuvonnan osaamisala, kosmetiikkaneuvoja

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • ohjata ja neuvoa asiakkaita ihon ja kauneuden hoidossa sekä myydä tuotteita ja hoitoja
 • vertailla tuotteiden ominaisuuksia ja perustella myymiään tuotteita
 • toimia tuote-esittelijänä ja kehittää myynti- ja markkinointiosaamistaan
 • esiintyä erilaisissa työtilanteissa ja kehittää puhe- ja esiintymistaitojaan
 • syventää ja laajentaa tuntemustaan kosmeettisista tuotteista ja niiden ainesosista sekä niiden vaikutusmahdollisuuksista
 • arvioida kosmetiikan turvallisuutta
 • hyödyntää työssään tietämystään ihon hoitamisesta ja ehostuksesta
 • seurata kauneuskulttuuria, muotia ja trendejä sekä soveltaa tietämystään ohjaus- ja neuvontatyössään
 • hyödyntää työssään erilaisia myynninedistämiskeinoja
 • suunnitella ja toteuttaa somistuksia, kuten esimerkiksi esittelypöydän, myyntihyllyjen tai näyteikkunan somistuksia
 • hoitaa suhdetoimintaa eri sidosryhmiin
 • markkinoida tuotteita ja osaamistaan eri kohderyhmille
 • toimia erilaisissa työympäristöissä, kuten kosmetiikkateollisuudessa, tuotekehittelyssä, maahantuonnissa, markkinoinnissa ja vähittäiskaupassa
 • hyödyntää mediaa sekä tieto- ja viestintätekniikkaa työssään
 • ottaa huomioon tulostavoitteet ja laatuvaatimukset
 • seurata kosmetiikkaa koskevaa lainsäädäntöä ja kuluttajansuojalakia, toimia niiden velvoittamalla tavalla ja arvioida niiden toteutumista
 • ylläpitää työyhteisön hyvinvointia
 • ylläpitää työkykyä ja -turvallisuutta
 • edistää toiminnallaan kestävää kehitystä
 • arvioida työtään ja sen tuloksia

 

Lisäksi tutkintoon kuuluu yksi valinnainen tutkinnon osa:

Katso Kauneudenhoitoalan tutkinnon perusteet täältä.