Katja Grönroos

Katja Grönroos, ravintola-alan rautainen ammattilainen, työskentelee Ravintola Perhossa hovimestarina. Ravintola on tullut tutuksi jo yhdeksän vuotta sitten, kun Katja opiskeli Ravintolakoulu Perhossa edetäkseen silloisessa työssään.

Opinnot Perhossa antoivat Katjalle paljon; oppia ja näkemystä tuli niin sali- ja keittiötyöskentelystä. Vaikka Katjan juttu oli salityöskentely, hän oli iloinen saadessaan työskennellä keittiönkin puolella.

Hotelli-, ravintola- ja catering- alalla olemiseen Katja kertoo syyksi ne, että hän nauttii asiakaspalvelusta ja hyvästä ruoasta ja juomasta.

Ennen nykyistä hovimestarin työtään Ravintola Perhossa, Katja on karttanut alan kokemustaan matkustajalaivoilla tarjoilijana ja sekä Hotelli Kämpin ravintoloissa.

Katjan työtehtäviin kuuluu opiskelijoiden ohjaaminen heidän Perhon salijaksollaan, iPerhon perehdytyssivujen päivittely ja tietysti vastuullisena esimiehenä toimiminen niin salin puolella ja kabinettitilaisuuksissa. Hän nauttii saadessaan nähdä miten opiskelijat kehittyvät opinnoissaan.

Parhaat puolet hänen työssään ovat sosiaalisuus, työpäivien vaihtelevuus, hyvä työyhteisö ja opiskelijoiden onnistumiset. Huonoksi puoleksi Katja mainitsee vuorotyön tuomat aikatauluttamisen haastavuuden.

Katja ei usko vaihtaneensa alaa kymmenen vuoden päästä, mutta hänen toimenkuvansa voisi muuttua. Hän näkee alalla hyvät mahdollisuudet tulevaisuudessakin, liittyyhän alaan niin monenlaisia töitäkin. ”Hyviä tarjoilijoita tarvitaan aina”, toteaa Katja.

Hyvän salityöskentelijän ominaisuuksiksi Katja mainitsee maltillisuuden, rauhallisuuden ja kyvyn reagoida nopeasti muutoksiin. Kuuntelun osaaminen on tärkeää, ja että tarttuu tilanteisiin rohkeasti. Jotta pysyy ajan hengessä ja trendeissä, on tärkeää kehittää itseään jatkuvasti alan asioissa.

Katjan terveiset ravintola-alaa harkitsevalle:

”Jos haluat ravintola-alalle, varaudu kaikkeen ja pidä positiivinen mieli. Alalla on paljon hienoja mahdollisuuksia työskennellä mielenkiintoisissa paikoissa. Ole oma-aloitteinen ja aktiivinen. Hyvällä asenteella pääsee pitkälle!”

Tekijät:  Tiina Toikkanen, Kaisa Blomberg ja Arne Seppä, Ravintolakoulu Perho 14KP2C