Finanssiopiskelijat ovat pilotoineet osaamisperusteista työelämävaltaista koulutusta Helmi Liiketalousopistossa jo usean vuoden ajan. Yhteistyöyrityksenä näissä piloteissa on toiminut Lähitapiola, joka on ollut eri hankkeiden kärkenä, mutta myös muita alan yrityksiä on ollut mukana lähes kymmenkunta.

Opiskelijoille on järjestetty Finanssipäivän nimellä kulkevat rekrymessut heti opintojen alkuvaiheessa. Tarkoitus on ollut tuoda alaa lähemmäksi opiskelijoita ja helpottaa heidän hakeutumistaan alalle. Toinen projekti on kantanut nimeä Booking-projekti, jossa opiskelijat ovat suorittaneet asiakaspalvelun tutkinnonosaa työskentelemässä kolme viikkoa Lähitapiolassa bookaten asiakastapaamisia.

Kolmantena osaprojektina opiskelijat ovat olleet mukana Design Class –palvelumuotoiluprojektissa, jossa he ovat suunnitelleet Lähitapiolalle erilaisia palvelukonsepteja osana asiakkuuksien hoidon tutkinnonosaa. Kutakin osaprojektia on kehitetty paremmin toimivaksi saatujen kannustavien palautteiden perusteella, ja ne ovat toimineet myös hyvänä ponnahduslautana opiskelijoiden työllistymisessä. Kaiken kaikkiaan osa-aikatyöt alan yrityksissä mahdollistava malli on toiminut hyvin.