Entries by Katja Winogradow

Kitchen lessons in three minutes

Kitchen lessons in three minutes. Jump into the restaurant cook –program´s day speed. You get short experience of student’s life: from the kitchen lessons start; what happens during the day; until the class rooms lights gets turned off. The video is made by RC16 -student group  

Peruskoulupohjaisten asiakaspalvelun ja myynnin opiskelijoiden Duuni-hanke

Helmi Liiketalousopiston peruskoulupohjaisten asiakaspalvelun ja myynnin opiskelijoiden kohdalla Duuni-hanke on toteutettu seuraavasti: Työelämävaltainen opiskelu: opiskelijat työskentelevät kaksi päivää viikossa kaupan, myynnin ja markkinoinnin tehtävissä yrityksissä ja kolme päivää viikossa he opiskelevat koulussa. Myös koulussa käytetään työvaltaisia menetelmiä, kuten toimintaa harjoitusmyymälässä. Yritysyhteistyöprojektit: Opiskelijat toteuttavat markkinointihankkeita yritysten kanssa yhteistyössä ja näin myös opettajat täydentävät osaamistaan tapahtumien järjestäjinä […]

Työvaltaista oppimista Perhon tapaan

Ravintolakoulu Perhossa toteutettiin hankkeen aikana kolmea erilaista työvaltaista toteuttamismallia.  Ylioppilaspohjaisten ryhmien osalta koulutuksen kesto on työvaltaisen oppimisen avulla pystytty lyhentämään kahdesta vuodesta puoleentoista vuoteen.  Perustaitojen hankkiminen tapahtuu opintojen alkupuolella pääasiassa oppilaitoksessa ja opintojen loppuosa on työssäoppimista tai palkallista työtä ravintola-alalla.  Jokaiselle opiskelijalle on laadittu oma HOPS, jota tarkastellaan ja päivitetään säännöllisesti.  HOPSin avulla seurataan yhdessä […]

Työllistyminen oppisopimuspaikkaan

Opiskelijat oppivat erittäin työelämävaltaisesti taloushallinnon töitä ja tämä näkyy erinomaisina oppimistuloksina. 2. vuoden opiskelijat opiskelevat toisen ja kolmannen jakson eli kevään 2016 työssäoppien oman alansa yrityksessä. Opiskelijat antoivat talouspalvelun ja kirjanpidon tutkinnonosan ammattiosaamisen näytöt keväällä 2016. 3.vuoden opiskelijat suorittivat toisen ja kolmannen jakson eli keväällä 2016 työssäoppien oman alansa yrityksessä. Opiskelijat antoivat sekä tilinpäätöskirjaukset ja […]

Ponnahdus finanssialan pyörteisiin

Finanssiopiskelijat ovat pilotoineet osaamisperusteista työelämävaltaista koulutusta Helmi Liiketalousopistossa jo usean vuoden ajan. Yhteistyöyrityksenä näissä piloteissa on toiminut Lähitapiola, joka on ollut eri hankkeiden kärkenä, mutta myös muita alan yrityksiä on ollut mukana lähes kymmenkunta. Opiskelijoille on järjestetty Finanssipäivän nimellä kulkevat rekrymessut heti opintojen alkuvaiheessa. Tarkoitus on ollut tuoda alaa lähemmäksi opiskelijoita ja helpottaa heidän hakeutumistaan […]